skip to Main Content

Proč studovat psychologii?

S psychologií proniknete do podstaty psychických procesů a fungování lidské mysli.
Studium psychologie vám umožní pomáhat lidem, kteří procházejí psychickým onemocněním, prožívají osobně či partnersky náročné životní okamžiky nebo se vyrovnávají s mimořádnou životní událostí. Získáte znalosti a dovednosti pro podporu jednotlivců při jejich osobnostním rozvoji od dětství až po stáří. Mnoho aspektů lidské psychiky nebylo ještě prozkoumáno. Při svém studiu tak můžete být u jejich objevování.

S psychologií najdete jednoduše uplatnění na trhu práce.
Naši absolventi působí v oblasti klinické, poradenské a dopravní psychologie nebo v psychologii práce. Ti, kdo rozumí chování a prožívání druhých, jsou potřební všude, ať už jako členové týmů v nejrůznějších veřejných institucích, v soukromých firmách nebo jako odborníci s vlastní praxí. Každé lidské konání má své příčiny. Schopnost odhalovat je se vám bude hodit v řadě zajímavých a netradičních oborů, třeba v kriminalistice, sportovní psychologii nebo psychologii reklamy.

S psychologií obohatíte svůj vlastní život.
Získáte jedinečné zkušenosti, jež vám přinese právě pestrost a nevyčerpatelné možnosti, které skýtá lidská psychika. Zažijete osobnostní růst a na cestě za poznáním nejen prožívání a chování druhých, ale i na cestě za poznáním sebe sama.

Co u nás můžete studovat?

Jednooborové studium oboru Psychologie, prezenční forma, bakalářské studium

Jednooborové studium oboru Psychologie, kombinovaná forma, bakalářské studium

Jednooborové studium oboru Psychologie, prezenční forma, magisterské studium

Jednooborové studium oboru Psychologie, kombinovaná forma, magisterské studium

Bakalářské studium je zaměřeno především na základní disciplíny psychologie, v magisterském studiu se zaměříte na konkrétní oblast, která vás nejvíce zajímá.

Proč studovat u nás v Olomouci?

• Budete studovat na jedné z nejlepších kateder psychologie v České republice.

• Budou vás učit odborníci na slovo vzatí, a to jak na vaší alma mater,
tak i při výjezdu do zahraničí.

• Jdeme s dobou – součástí katedry je i psychologická laboratoř, nejmodernější pracoviště svého druhu u nás.

• Dostanete možnost studovat na těch nejlepších univerzitách v zahraničí.

• Během studia načerpáte praxi nejen v rámci praktické výuky, ale také prostřednictvím stážemi u našich partnerů.

• Můžete se stát členem výzkumného týmu. Pravidelně spolupracujeme
s významnými společnostmi, jako je Psychiatrická léčebna Šternberk,
Škoda Auto, Člověk v tísni o.p.s., Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
a další.

• Máme pro vás připravenou celou řadu kvalifikačních kurzů: např. na psychologa v dopravě, zdravotnictví nebo školství.

• Už během studia můžete pomáhat, např. jako dobrovolníci spolupracující
s neziskovými organizacemi nebo dobrovolníci navštěvující léčebná centra.

• Studium si zpříjemníte odbornými konferencemi i tradiční Psychopárty
nebo katederním plesem.

• K dispozici vás bude unikátní mobilní aplikace Psychoid. Díky ní získáte nejlepší přehled o tom, co se na katedře děje.

• Studentská léta strávíte na druhé nejstarší filozofické fakultě v zemi
s výjimečnou pověstí a tradicí! Budete studovat v srdci nádherné Olomouce, městě s neobyčejnou studentskou atmosférou.

• Budete mít příležitost stát se součástí řady studentských spolků.

• Díky osobnímu přístupu členů katedry bude vaše studijní léta provázet příjemná atmosféra.

Jak se k nám dostanete?

• Do poloviny března nám pošlete vyplněnou elektronickou přihlášku ke studiu.

• Podrobné informace k přijímacímu řízení najdete zde na webu fakulty.

Kde se uplatníte?

• Jako psycholog ve zdravotnictví, poradenství, školství, v oblasti psychologie práce, službách sociální péče, státní správě, vězeňství apod.

• V personalistice, řízení lidských zdrojů a poradenských společnostech, kde budete identifikovat potenciál zaměstnanců, starat se o rozvojové a motivační programy či pečovat o vztahy na pracovišti.

• Jako odborný konzultant při tvorbě marketingových kampaní a strategií ve všech komunikačních a reklamních agenturách.

• Jako odborný konzultant v policejních útvarech.

• Jako poradce nebo motivační coach ve vzdělávacích institucích.

• Ve výzkumných centrech jako člen vědeckých týmů.

Chcete studovat v zahraničí?

Naše katedra každý rok vysílá studenty na semestrální či dvousemestrální studijní pobyty na svých partnerských univerzitách. Jejich seznam a podrobnější informace najdete na našem hlavním webu.

Kdo vás bude učit?

Matúš Šucha
vede tým Katedry psychologie od roku 2013. Při vedení tohoto týmu využívá znalosti z oblasti manažerské a ekonomické psychologie, kterou na katedře vyučuje i studenty. Odborně je dopravním psychologem, a proto věří, že poctivou vědeckou prací a přenášením poznatků do praxe dokážeme naplnit princip Vize 0 – žádné mrtvé nebo vážné zraněné na našich silnicích.

Zdeněk Vtípil
specifickou výzkumnou pozornost věnuje sociální psychologii práce, psychologii personální, uplatnění psychologie v marketingu, psychologii organizace, intervencím psychologie v managementu a aplikacím sociální psychologie práce v některých odvětvích společenské praxe, zejména ve zdravotnictví, v ozbrojených pozemních i vzdušných silách včetně vojsk misijních, u policie, ve vězeňství a u hasičských záchranných sborů.

Klára Seitlová
její specializací je oblast psychologie práce a organizace s profilací na virtuální prostředí (komunikace prostřednictvím web 2.0; nové formy komunikace; on-line vzdělávání) a týmovou práci v propojení se zážitkovou pedagogikou. Další oblastí odborného zájmu je projektové řízení, ve kterém aktivně publikuje.

Martin Lečbych
zabývá se klinickou psychologií, psychoterapií, rodinnou terapií a psychologickou diagnostikou se zaměřením na projektivní metody. Bude vás vyučovat obecnou a speciální psychoterapii, supervizní seminář a Rorschachovu metodu. Výzkumně se soustředí na problematiku poznávání lidské osobnosti prostřednictvím projektivních metod.

Veronika Šmahajová
výzkumně se zaměřuje na psychologii rodiny, konkrétně se zabývá alternativními formami rodinného soužití (singles, dvoukariérové manželství). Do této oblasti směřovala i svoji disertační práci s názvem Psychologické aspekty osobního a profesního života žen pracujících v akademických povoláních. Odborně i poradensky se specializuje na oblast vývoje a patopsychologie dítěte. Mezi její další zájmy patří kvalitativní metodologie, problematika genderu a pozitivní psychologie.

Aleš Neusar
je či byl řešitelem mnoha grantů (např. primární prevence, akademické psaní, kvalita výuky psychologie). Zajímají ho mimo jiné tato témata: životní spokojenost, soft-skills, akademické psaní, PhD existence, autobiografická paměť, work-life balance, myšlení a rozhodování či výzkumná metodologie.

                                    …a mnozí další

Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10
771 48 Olomouc
www.ff.upol.cz

Back To Top