skip to Main Content

Končíš bakalářské studium jednooborové psychologie a přemýšlíš co dál? Co zkusit magistra u nás v Olomouci?

Vítej na našem webu pro uchazeče o magisterské studium psychologie. Pokud jsi absolventem naší katedry, máš trošku výhodu v tom, že většinu věcí už budeš znát. Pokud přicházíš jako absolvent z jiné univerzity, nevadí, vše potřebné ti zakrátko objasníme.

Proč studovat magistra?

Má vlastně magistr smysl? Nemám jít už raději do praxe?

Toto rozhodnutí je samozřejmě na tobě. Zvaž všechna pro a proti, klidně si je sepiš na papír a rozhodni se. Pokud tě zajímá náš názor, myslíme si, že magisterské studium má smysl a že ti pomůže v tvé budoucí profesní kariéře.

Vyšší vzdělání ti přinese nejen větší rozhled a zkušenosti v oboru, ale také tě odliší od případných konkurentů s bakalářským nebo nižším vzděláním při přijímacích pohovorech. Rádi se s tebou podělíme i o názory našich magisterských absolventů, třeba ti pomohou si některé věci ujasnit.

Proč u nás v Olomouci?

  • U nás můžeš magisterský program studovat v prezenční i kombinované (dálkové) formě.
  • Máme špičkové vědecké pracoviště (jedno z nejlepších ve střední Evropě). Najdeš v něm moderní diagnostické přístroje a metody, jako jsou binokulární oční kamera, Biopac, EEG, EMG, EKG, EEG biofeedback, virtuální realita a další. Díky tomu se můžeš už během studia věnovat špičkovému výzkumu (třeba v rámci své diplomové práce), a budovat tak svou profesní dráhu.
  • Směr studia ovlivňuješ sám, na základě svých vlastních preferencí a zájmů. Podle nich si vybereš z široké nabídky povinně volitelných předmětů (např. Kyberpsychologie, Neuropsychologie, Dopravní psychologie, Rorschachova metoda, Konstrukce testů a dotazníků, Psychologie trhu a reklamy a další).
  • Studenti u nás mohou absolvovat akreditované kvalifikační kurzy, jako jsou Dopravní psychologie, Psycholog ve zdravotnictví, Školní psycholog, Krizová intervence a další.
  • Podporujeme mezinárodní spolupráci a výjezdy studentů do zahraničí. Přímo na katedře působí koordinátorka, která ti se vším pomůže tak, aby tvůj pobyt v zahraničí proběhl bez potíží a třeba i bez prodlužování studia.
  • Pro naši katedru je typický přátelský přístup, a to jak mezi studenty (i napříč ročníky), tak mezi studenty a pedagogy.
  • A v neposlední řadě, Olomouc je úžasné město s neuvěřitelným kouzlem. Ale to poznáš na vlastní kůži, když se pro olomouckou psychologii rozhodneš.

Jak se můžeš studijně profilovat?

Na naší katedře se na základě svého nadání a zájmů můžeš volbou předmětů profilovat do některého ze čtyř hlavních studijních směrů. Jsou jimi klinická psychologie, pedagogická a školní psychologie, psychoterapie a poradenství a manažerská psychologie.

Garantem každé z těchto studijních sekcí jsou odborníci, kteří mají nejen hluboké vědecké znalosti, ale také své vědomosti uplatňují v praxi a přináší tak studentům ucelený pohled na problematiku. Pokud chceš vědět více o nabízených předmětech, klikni zde

Kde nabrat potřebné zkušenosti?

U nás to jde už během studia

Našim studentům zajišťujeme kontakt s praxí již během jejich studia. Můžeš si tak vyzkoušet pestrou paletu možného uplatnění absolventa psychologie a vybrat, co je pro tebe nejlepší. Na naší katedře existuje jedinečná síť více než dvaceti partnerských organizací, kam můžeme studenty vysílat na stáž.

Mezi ně patří například: Škoda Auto, a.s., Hyundai, a.s., Člověk v tísni o.p.s., Centrum dopravního výzkumu, Fakultní nemocnice Olomouc, Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje, Hogrefe – Testcentrum,

Jak se dostat na magisterské?

Rozhodl/a jsem se. Chci do Olomouce. Co teď?

Máme radost, pokud tě naše olomoucká katedra zaujala natolik, že bys u nás rád/a studovala. Podat přihlášku si k nám může každý, kdo úspěšně absolvoval studium jednooborové psychologie (nezáleží na tom, zda u nás nebo na jiné univerzitě). Systém přijímacího řízení nezvýhodňuje naše absolventy.

Jak na to aneb hlásím se na vysokou – obecné informace pro všechny

Přihláška k nám se podává elektronickou formou do konce měsíce února. Nezapomeň zaplatit poplatek za přihlášku a pak už můžeš čekat na dopis, ve kterém tě pozveme k přijímacím zkouškám.

Pokud nejsi absolventem naší fakulty, tak ještě navíc, prosím, do konce dubna zašli na adresu: Filozofická fakulta UP, Studijní oddělení, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc, doklad o ukončení studia v oboru jednooborová psychologie. Absolventi a studující z Katedry psychologie FF UP toto potvrzení dodávat nemusí, budou dohledáni na základě záznamů na studijním oddělení fakulty.

Na co se mám připravit u přijímaček?

Přijímací zkoušky na naši katedru se skládají ze dvou částí. Nejprve uchazeči složí písemnou část a ti nejlepší z nich jsou zhruba za 14 dní pozváni k ústnímu přijímacímu řízení. Požadavky k přijímacímu řízení pro uchazeče o denní i kombinované studium jsou stejné (liší se pouze v tom, se kterou skupinou „soutěžíš“ resp. jsi srovnáván).

1. kolo přijímacího řízení – písemná část
V prvním kole absolvuješ písemný test, který je složen ze dvou částí. První je Test předpokladů ke studiu (60 minut, 50 – 60 otázek, odpovědi a – e, pouze jedna je správná, za nesprávnou odpověď se neodečítá bod). Na loňské varianty těchto testů se můžeš podívat na stránkách filozofické fakulty. A druhá část je oborový test, který zkoumá znalosti z psychologie, filozofie, sociologie a biologie (zejména člověka).

2. kolo přijímacího řízení – ústní část
Pokud se ti podaří napsat písemnou část lépe než většině ostatních, pozveme tě k ústnímu řízení. Je stanoveno (obvykle) pět komisí a k některé z nich jsi přiřazen. U ústního pohovoru je kladen důraz na motivaci studenta ke studiu (dosavadní průběh studia, profesní orientace, realizace výzkumných projektů, zvládnutí bakalářské práce atd.) a na znalosti a orientaci uchazeče v psychologii. Ústní kolo se koná přímo na naší Katedře psychologie FF UP, Vodární 6, 771 80, Olomouc.

Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10
771 48 Olomouc
www.ff.upol.cz

2000px-Instagram_logo.svg
Back To Top